Видове

Видовете гъби, които изкупуваме са:

ОБИКНОВЕНА МАНАТАРКА – BOLETUS EDULIS

boletus

Описание: Шапката 6—25 (40) см в диаметър, при младите екземпляри полусферична, по-късно разперена до плоска.Повърхността гола или фино кадифена, гладка или понякога набръчкана, суха.
Месото дебело, твърдо (по-късно омеква), бяло, непосредствено под кожицата с нейното оцветяване, при нараняване не променя цвета си.
Спорите продълговато елипсоидни, гладки, кафявозеленикави. Споровият прашец тъмномаслиненозелен.
Пънчето плътно, първоначално сферично или яйцевидно, по-късно обратно бухалковидно, задебелено в основата, понякога почти цилиндрично, охрено до светлокафяво, с бяла релефна мрежа по повърхността.
Местообитание и сезонност: Расте върху почва в широколистни, иглолистни и смесени гори от началото на лятото до края на есента.
Вкусови качества: Превъзходна ядлива гъба с много приятен вкус и подчертан гъбен аромат.


 

ОСТРОВЪРХА СМРЪЧКУЛА – MORCHELLA CONICA

morchela

Описание: Шапката 3-5 х 2-3 см, с цилиндрично-конична форма, куха, сраснала в долния си край с пънчето, сивокафява, тъмнокафява до почти черна.

Повърхността с мрежовидно разположени ребра, оформящи почти право­ъгълни килийки с различна дълбочина.

Месото много тънко, крехко, восъкоподобно, белезникаво.

Спорообразуващият слой разположен върху външната повърхност на шапката.

Пънчето кухо,цилиндрично, понякога задебелено в основата, белезникаво, с повече или по-малко набръчкана повърхност и с брашнест налеп по нея.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва в широко­листни и смесени гори, предимно в планинските райони през пролетта.

Вкусови качества: Добра ядлива гъба с приятен вкус и гъбен аромат.

 


 

СМРЪЧКУЛА – MORCHELLA ESCULENTA

exulenta

Описание: Шапката 6—12×4—8 см, яйцевидна, сраснала в долния си край с пънчето, тънкостенна, сивожълтеникава до кафявоохрена.

Повърхността с мрежовидно разположени ребра, оформящи неправилни, многоъгълни килийки с различна дълбочина.

Месото много тънко, крехко, восъкоподобно, белезникаво до бледо-розово.

Спорообразуващият слой разположен върху външната повърхност на шапката.

Спорите елипсоидни, гладки, безцветни.

Пънчето кухо, цилиндрично, задебелено в основата, с въл­нообразно нагъната повърхност, белезникаво до светложълто, покрито с бял брашнест налеп.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва в светли широ­колистни и смесени (по-рядко само иглолистни) гори, ливади, градини, паркове, край пътища през пролетта.

Вкусови качества: Много добра ядлива гъбас приятен вкус и гъбен аромат.

 


 

МАЙСКА ГЪБА – TRICHOLOMA GAMBOSUM

fricholoma

Описание: Шапката 5—15 см в диаметър, първоначално полусферична или звънчевидна, по-късно разперена до почти плоска, често изпъкнала, по-рядко вдлъбната в центъра, белезникава, бледожълта до охрена.

Повърхността суха, фино кадифена, гладка или вълнообразно нагъната.

Месото дебело, меко, крехко, бяло.

Пластинките нагъсто разположени, сраснали с пънчето, тънки, тесни (2-3 мм), бели, по-късно кремави.

Спорите елипсоидни, гладки, безцветни.

Пънчето: плътно,твърдо, цилиндрично,понякога слабо задебелено в основата (обратно бухалковидно), белезникаво или охрено, слабо над­лъжно набраздено.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва в покрайнините на широколистни, иглолистни и смесени гори, в пасища, ливади, горски поляни и др. от ранна пролет до началото на лятото,често на самодивски кръгове.

Вкусови качества: Много добра ядлива гъба с приятен вкус и миризма на брашно.

 


 

ПАЧИ КРАК – CANTHARELLUS CIBARIUS

pachikrak

Описание: Шапката 5—10 см в диаметър, при най-младите екземпляри изпъкнала, по-късно плоска до вдлъбната, фуниевидна, често разкъсана на неправилни дялове, бледожълта до жълтооранжева.

Повърхността гола, гладка или неправилно нагъната.

Месото дебело, плътно, малко жилаво, белезникаво до жълто.

Спорообразуващият слой е разположен върху дебели, низбягващи по пън­чето, вилужно разклонени или сливащи се, нарядко разположени, жълти до жълтооранжеви гънки (жилки) от долната страна на шапката.

Спорите елипсоидни, гладки, безцветни. Пънчето плътно, в горната част слято с шапката, изтъняващо към основата, цилиндрично или с неправилна форма, понякога ексцентрично разположено спрямо шапката, жълто до жълтооранжево.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва най-често сред мъх, в широколистни, иглолистни и смесени гори от началото на лятото до края на есента .

Вкусови качества: Превъзходна ядлива гъба с много приятен вкус и плодов аромат (на кайсия).


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/trufssx8/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399