Цени

Ние от Агролес Продукт можем да купим или да ви продадем гъби във всеки един момент от годината, независимо от количеството.
Цената на гъбите се определя от сезона вида, големината и качеството им. Поради тази причина цената им се променя много динамично, понякога ежедневно.
Свържете се с нас за да Ви предложим актуална и конкурентна цена.