Обучение

Хората, които могат да се занимават с обучение и дресировка на кучета, са тези, които познават и изучават биологичните особености, инстинктивните реакции и поведенческите прояви на кучето.

Затрудненията, които трябва да се преодолеят при тях, се свеждат до по-трудно проявяващото се „разбиране” от страна на кучето какво се изисква от него, а също и до непривичността на действията, които трудно се усвояват. За да се получи обаче желаният ефект са нужни преди всичко много усилия и огромно търпение.Удоволствието от добре обученото и изпълня вашето подадените команди куче е огромно.

Обучението и дресировката представляват система от правила и подходи, чрез които в кучето се изработват определени трайни навици, контролиращи неговото поведение при използването му за различни дейности. Поведението е съвкупност от действия и начин на реакция на животното към разнообразните условия на заобикалящата го среда. Чрез целенасоченото обучение, човекът е научил кучето да извършва конкретни, на моменти доста сложни дейности. Всичко това се дължи главно на факта, че кучето притежава високо развита нервна система.

Обучението на малки кучета има за цел да ги научи да изпълняват безотказно различни действия по желание на техните собственици. Чрез учението се изграждат необходимите условни рефлекси. Те представляват ответните реакции на кучето към външни и вътрешни дразнители. Условните рефлекси възникват и съществуват само при определени условия, придобиват се през индивидуалния живот на кучето и по това се различават от безусловните рефлекси, които се предават по наследство и са вродени. Важни безусловни рефлекси са – хранителният рефлекс на новородените кученца, както и половият. Основа са създаването на условните рефлекси са вродените, унаследени безусловни рефлекси. Ако на фона на действието на постоянен дразнител се задейства друг, безразличен за животното дразнител, който не е в състояние сам да предизвиква безусловен рефлекс, то след няколко поредни съвместни действия на двата дразнителя постепенно само с действието на безразличния за животното дразнител започва предизвикването на условен рефлекс.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/trufssx8/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399