Почистване

sahranenie-na-triufeli4

Когато трюфелите са донесени от горите, те са изцяло покрити с пръст. Всички трюфели трябва да бъдат почистени от почвата по тях за да се предпазят от влошаване. Трюфелите трябва да са абсолютно чисти, преди да се съхранят.

Някои хора са против премахването на почвата прикрепена към трюфелите и решават да ги съхраняват непочистени. Това не е разумно, тъй като в почвата може да има микроби и плесен или дори насекоми, които могат да навредят на трюфелите или замърсяват други хранителни елементи, съхранени в близост до тях. Ако купите непочистени трюфели, вие винаги трябва да ги проверявате за вероятните признаци на загниване.


Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_linkbutton_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 28

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_show_linkbutton' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 29

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_linkbutton_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_linkbutton_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 31

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_linkbutton_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_show_popup_linkbutton' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_linkbutton_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 34

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_linkbutton_background_hover_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_linkbutton_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_linkbutton_font_hover_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_linkbutton_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 38

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_linkbutton_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 39

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_description_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 40

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_description_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 41

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_show_description' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_thumbs_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 43

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_thumbs_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 44

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_thumbs_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 45

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_show_thumbs' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 46

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 47

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_overlay_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_overlay_transparency_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_closebutton_style' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_show_separator_lines' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 51

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_show_popup_title' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_title_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 53

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_title_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 54

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_title_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 55

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_title_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 56

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_overlay_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_overlay_transparency' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 58

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_zoombutton_style' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 59

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_border_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 60

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_border_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 62

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 63

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_icons_style' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 65

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_show_separator_lines' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_linkbutton_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_show_linkbutton' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 68

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_linkbutton_background_hover_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 69

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_linkbutton_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_linkbutton_font_hover_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_linkbutton_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_linkbutton_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_description_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 74

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_description_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 75

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_show_description' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 76

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_thumbs_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 77

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_thumbs_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 78

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_show_thumbs' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_title_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 80

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_title_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 81

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_main_image_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 82

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_slider_tabs_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 83

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_slider_tabs_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 84

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_slider_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 85

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_title_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 86

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_title_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_title_font_hover_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 88

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_title_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 89

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_title_background_transparency' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_border_radius' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 91

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_border_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_border_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 93

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'light_box_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'light_box_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'light_box_transition' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'light_box_speed' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'light_box_href' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 99

Warning: Illegal string offset 'light_box_title' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'light_box_scalephotos' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 101

Warning: Illegal string offset 'light_box_rel' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 102

Warning: Illegal string offset 'light_box_scrolling' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'light_box_opacity' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 104

Warning: Illegal string offset 'light_box_open' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 105

Warning: Illegal string offset 'light_box_overlayclose' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 106

Warning: Illegal string offset 'light_box_esckey' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'light_box_arrowkey' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 108

Warning: Illegal string offset 'light_box_loop' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 109

Warning: Illegal string offset 'light_box_data' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 110

Warning: Illegal string offset 'light_box_classname' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 111

Warning: Illegal string offset 'light_box_fadeout' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 112

Warning: Illegal string offset 'light_box_closebutton' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'light_box_current' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 114

Warning: Illegal string offset 'light_box_previous' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 115

Warning: Illegal string offset 'light_box_next' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 116

Warning: Illegal string offset 'light_box_close' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 117

Warning: Illegal string offset 'light_box_iframe' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 118

Warning: Illegal string offset 'light_box_inline' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 119

Warning: Illegal string offset 'light_box_html' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 120

Warning: Illegal string offset 'light_box_photo' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 121

Warning: Illegal string offset 'light_box_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 122

Warning: Illegal string offset 'light_box_innerwidth' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 123

Warning: Illegal string offset 'light_box_innerheight' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'light_box_initialwidth' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 125

Warning: Illegal string offset 'light_box_initialheight' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'light_box_maxwidth' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'light_box_maxheight' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'light_box_slideshow' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'light_box_slideshowspeed' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'light_box_slideshowauto' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 131

Warning: Illegal string offset 'light_box_slideshowstart' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'light_box_slideshowstop' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'light_box_fixed' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'light_box_top' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'light_box_bottom' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'light_box_left' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 137

Warning: Illegal string offset 'light_box_right' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'light_box_reposition' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 139

Warning: Illegal string offset 'light_box_retinaimage' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'light_box_retinaurl' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 141

Warning: Illegal string offset 'light_box_retinasuffix' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 142

Warning: Illegal string offset 'light_box_returnfocus' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 143

Warning: Illegal string offset 'light_box_trapfocus' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 144

Warning: Illegal string offset 'light_box_fastiframe' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 145

Warning: Illegal string offset 'light_box_preloading' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 146

Warning: Illegal string offset 'lightbox_open_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 147

Warning: Illegal string offset 'light_box_style' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 148

Warning: Illegal string offset 'light_box_size_fix' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 149

Warning: Illegal string offset 'slider_crop_image' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 150

Warning: Illegal string offset 'slider_title_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 151

Warning: Illegal string offset 'slider_title_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 152

Warning: Illegal string offset 'slider_description_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 153

Warning: Illegal string offset 'slider_description_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 154

Warning: Illegal string offset 'slider_title_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 155

Warning: Illegal string offset 'slider_description_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 156

Warning: Illegal string offset 'slider_title_border_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 157

Warning: Illegal string offset 'slider_title_border_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 158

Warning: Illegal string offset 'slider_title_border_radius' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 159

Warning: Illegal string offset 'slider_description_border_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 160

Warning: Illegal string offset 'slider_description_border_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 161

Warning: Illegal string offset 'slider_description_border_radius' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 162

Warning: Illegal string offset 'slider_slideshow_border_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 163

Warning: Illegal string offset 'slider_slideshow_border_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 164

Warning: Illegal string offset 'slider_slideshow_border_radius' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 165

Warning: Illegal string offset 'slider_navigation_type' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 166

Warning: Illegal string offset 'slider_navigation_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 167

Warning: Illegal string offset 'slider_title_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 168

Warning: Illegal string offset 'slider_description_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 169

Warning: Illegal string offset 'slider_title_transparent' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 170

Warning: Illegal string offset 'slider_description_transparent' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 171

Warning: Illegal string offset 'slider_slider_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 172

Warning: Illegal string offset 'slider_dots_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 173

Warning: Illegal string offset 'slider_active_dot_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 174

Warning: Illegal string offset 'slider_dots_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 175

Warning: Illegal string offset 'slider_description_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 176

Warning: Illegal string offset 'slider_description_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 177

Warning: Illegal string offset 'slider_description_background_transparency' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 178

Warning: Illegal string offset 'slider_description_text_align' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'slider_title_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 180

Warning: Illegal string offset 'slider_title_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 181

Warning: Illegal string offset 'slider_title_background_transparency' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 182

Warning: Illegal string offset 'slider_title_text_align' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 183

Warning: Illegal string offset 'slider_title_has_margin' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 184

Warning: Illegal string offset 'slider_description_has_margin' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 185

Warning: Illegal string offset 'slider_show_arrows' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 186

Warning: Illegal string offset 'thumb_image_behavior' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 187

Warning: Illegal string offset 'thumb_image_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 188

Warning: Illegal string offset 'thumb_image_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 189

Warning: Illegal string offset 'thumb_image_border_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 190

Warning: Illegal string offset 'thumb_image_border_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 191

Warning: Illegal string offset 'thumb_image_border_radius' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 192

Warning: Illegal string offset 'thumb_margin_image' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 193

Warning: Illegal string offset 'thumb_title_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 194

Warning: Illegal string offset 'thumb_title_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'thumb_title_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'thumb_title_background_transparency' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 197

Warning: Illegal string offset 'thumb_box_padding' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 198

Warning: Illegal string offset 'thumb_box_background' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 199

Warning: Illegal string offset 'thumb_box_use_shadow' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'thumb_box_has_background' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'thumb_view_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 202

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_cssAnimation' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 203

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_height' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 204

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_maxheight' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 205

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_show_caption' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 206

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_padding' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_border_radius' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_icons_style' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_title_font_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 210

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_title_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_popup_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 212

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_popup_overlay_transparency_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 213

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_popup_closebutton_style' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 214

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_title_overlay_transparency' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 215

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_size_fix' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 216

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_title_background_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 217

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_justify' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 218

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_randomize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 219

Warning: Illegal string offset 'ht_view8_element_animation_speed' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 220

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_content_in_center' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 221

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_content_in_center' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 222

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_popup_full_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 223

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_title_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 225

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_title_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 226

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_desc_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 227

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_desc_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 228

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_element_title_show' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 229

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_element_desc_show' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 230

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_general_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 231

Warning: Illegal string offset 'view9_general_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 232

Warning: Illegal string offset 'view9_title_textalign' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 233

Warning: Illegal string offset 'view9_desc_textalign' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 234

Warning: Illegal string offset 'view9_image_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 235

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_title_back_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 236

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_title_opacity' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 237

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_desc_opacity' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_desc_back_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 239

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_general_space' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 240

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_general_separator_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 241

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_general_separator_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 242

Warning: Illegal string offset 'view9_general_separator_style' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 243

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_paginator_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 244

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_paginator_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 245

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_paginator_icon_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'ht_view9_paginator_icon_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 247

Warning: Illegal string offset 'view9_paginator_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 248

Warning: Illegal string offset 'video_view9_loadmore_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 250

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view9_loadmore_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 251

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view9_button_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 252

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view9_loadmore_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 253

Warning: Illegal string offset 'loading_type' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 254

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view9_loadmore_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 255

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_paginator_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 256

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_paginator_icon_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_paginator_icon_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 258

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_paginator_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 259

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_paginator_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 260

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_loadmore_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 261

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_loadmore_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 262

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_button_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 263

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_loadmore_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 264

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_loading_type' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 265

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_loadmore_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 266

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_paginator_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 267

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_paginator_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 268

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_paginator_icon_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_paginator_icon_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 270

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_paginator_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 271

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_loadmore_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 272

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_loadmore_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 273

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_button_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 274

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_loadmore_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 275

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_loading_type' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 276

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_loadmore_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 277

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_paginator_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 278

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_paginator_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 279

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_paginator_icon_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 280

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_paginator_icon_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 281

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_paginator_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 282

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_loadmore_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 283

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_loadmore_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_button_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 285

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_loadmore_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 286

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_loading_type' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 287

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_loadmore_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 288

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_paginator_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 289

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_paginator_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 290

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_paginator_icon_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 291

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_paginator_icon_size' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 292

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_paginator_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 293

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_loadmore_position' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 294

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_loadmore_fontsize' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 295

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_button_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 296

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_loadmore_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 297

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_loading_type' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 298

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_loadmore_text' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 299

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view9_loadmore_font_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 300

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view9_button_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 301

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_loadmore_font_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 302

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view8_button_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 303

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_loadmore_font_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 304

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view7_button_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 305

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_loadmore_font_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 306

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view4_button_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 307

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_loadmore_font_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 308

Warning: Illegal string offset 'video_ht_view1_button_color_hover' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 309

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_rating_count' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 311

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_likedislike_bg' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 312

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_rating_count' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 313

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_likedislike_bg_trans' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 314

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 315

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 316

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_likedislike_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_active_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 318

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_likedislike_bg' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 319

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_likedislike_bg_trans' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 320

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 321

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 322

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_likedislike_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 323

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_active_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 324

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_rating_count' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 325

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_likedislike_bg' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 326

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_likedislike_bg_trans' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 327

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 328

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 329

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_likedislike_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_active_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 331

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_rating_count' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 332

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_likedislike_bg' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 333

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_likedislike_bg_trans' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 334

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 335

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 336

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_likedislike_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 337

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_active_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 338

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_rating_count' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 339

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_likedislike_bg' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_likedislike_bg_trans' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 341

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 342

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 343

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_likedislike_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 344

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_active_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'ht_just_rating_count' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 346

Warning: Illegal string offset 'ht_just_likedislike_bg' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 347

Warning: Illegal string offset 'ht_just_likedislike_bg_trans' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 348

Warning: Illegal string offset 'ht_just_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 349

Warning: Illegal string offset 'ht_just_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 350

Warning: Illegal string offset 'ht_just_likedislike_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 351

Warning: Illegal string offset 'ht_just_active_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 352

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_rating_count' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 353

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_likedislike_bg' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 354

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_likedislike_bg_trans' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 355

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 356

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 357

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_likedislike_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 358

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_active_font_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 359

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_heart_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 360

Warning: Illegal string offset 'ht_popup_heart_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 361

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_heart_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 362

Warning: Illegal string offset 'ht_contentsl_heart_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 363

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_heart_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 364

Warning: Illegal string offset 'ht_lightbox_heart_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 365

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_heart_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 366

Warning: Illegal string offset 'ht_slider_heart_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 367

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_heart_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 368

Warning: Illegal string offset 'ht_thumb_heart_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 369

Warning: Illegal string offset 'ht_just_heart_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 370

Warning: Illegal string offset 'ht_just_heart_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 371

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_heart_likedislike_thumb_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 372

Warning: Illegal string offset 'ht_blog_heart_likedislike_thumb_active_color' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 373

Warning: Illegal string offset 'ht_view2_element_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 382

Warning: Illegal string offset 'thumb_image_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 383

Warning: Illegal string offset 'ht_view5_main_image_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 384

Warning: Illegal string offset 'ht_view6_width' in /home/trufssx8/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/Front_end/gallery_front_end_view.php on line 385
pochistvane-na-triufeli9

Преди консумация трюфелите трябва да се мият само със студена вода. Целият процес на почистване трябва да се направи много внимателно, тъй като някои трюфели имат деликатни кори, които се белят много лесно. Използва се само ръчна четка със средно твърд косъм и малък остър нож със заоблен връх. Първо се накисват във вода за около 30 минути, за да се отслаби полепналата почва. След това с четката с въртеливи движения се премахва вече омекналата пръст. Когато измиването  е завършило, трюфелите се оставят  да се отцедят за още един час и след това се подсушават  старателно с кърпа.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/trufssx8/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399