Цени

Ние от Агролес Продукт можем да купим или да ви продадем трюфели във всеки един момент от годината, независимо от количеството.
Цената на трюфелите се определя от сезона вида, големината и качеството им. Поради тази причина цената им се променя много динамично, понякога ежедневно.
Свържете се с нас за да Ви предложим актуална и конкурентна цена.