1. ОБИКНОВЕНА МАНАТАРКА – BOLETUS EDULIS

Описание: Шапката е с размери 6—25 (40) см в диаметър, при младите екземпляри полусферична, по-късно разперена до плоска.Повърхността е гола или фино кадифена, гладка, или понякога набръчкана, суха. Месото е дебело, твърдо (по-късно омеква), бяло. Непосредствено под кожицата с нейното оцветяване, при нараняване не променя цвета си. Спорите са продълговато елипсоидни, гладки, кафяво-зеленикави. Споровият прашец е тъмно маслинено зелен. Пънчето е плътно, първоначално сферично или яйцевидно, по-късно обратно бухалковидно, задебелено в основата, понякога почти цилиндрично, охрено до светлокафяво, с бяла релефна мрежа по повърхността.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва в широколистни, иглолистни и смесени гори от началото на лятото до края на есента.
Вкусови качества: Превъзходна ядлива гъба с много приятен вкус и подчертан гъбен аромат.

2. СМРЪЧКУЛА – MORCHELLA ESCULENTA

Описание: Шапката е с размери 6—12×4—8 см, яйцевидна, сраснала в долния си край с пънчето, тънкостенна, сиво-жълтеникава до кафяво-охрена. Повърхността е с мрежовидно разположени ребра, оформящи неправилни, многоъгълни килийки с различна дълбочина. Месото е много тънко, крехко, восъкоподобно, белезникаво до бледо-розово. Спорообразуващият слой е разположен върху външната повърхност на шапката.
Спорите са елипсоидни, гладки, безцветни. Пънчето е кухо, цилиндрично, задебелено в основата, с вълнообразно нагъната повърхност, белезникаво до светложълто, покрито с бял брашнест налеп.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва в светли широколистни и смесени (по-рядко само иглолистни) гори, ливади, градини, паркове, край пътища. Сезонът му е през пролетта.
Вкусови качества: Много добра ядлива гъба с приятен вкус и гъбен аромат.

3. ПАЧИ КРАК – CANTHARELLUS CIBARIUS

Описание: Шапката е 5—10 см в диаметър, при най-младите екземпляри изпъкнала, по-късно плоска до вдлъбната, фуниевидна, често разкъсана на неправилни дялове, бледожълта до жълто-оранжева. Повърхността е гола, гладка или неправилно нагъната.
Месото е дебело, плътно, малко жилаво, белезникаво до жълто. Спорообразуващият слой е разположен върху дебели, разклонени или сливащи се, нарядко разположени, жълти до жълто-оранжеви гънки (жилки) от долната страна на шапката. Спорите са елипсоидни, гладки, безцветни. Пънчето е плътно, в горната част слято с шапката, изтъняващо към основата, цилиндрично или с неправилна форма, понякога ексцентрично разположено спрямо шапката, жълто до жълто-оранжево.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва, най-често сред мъх, в широколистни, иглолистни и смесени гори, от началото на лятото до края на есента.
Вкусови качества: Превъзходна ядлива гъба с много приятен вкус и плодов аромат (на кайсия).