Събираме лични данни под формата на „бисквитки“ за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика ви. Необходимо e изрично да се съгласите с използването на „бисквитки“, за да използвате уеб сайта (www.truffles-bulgaria.com) на Thracian Truffles по оптимален начин! Лични данни се събират посредством следните публикувани на уеб сайта форми: изпращане на съобщение чрез контактна форма. Личните данни ще бъдат обработвани директно от администратора или обработващи личните данни партньори, сред които са доставчици на облачни услуги в областта на хостинга (Superhosting), комуникацията с клиенти (ManyChat), маркетинговите платформи (Google и Facebook) и контрола на бисквитките (OneTrust).

Наименование на администратор на лични данни: Агролес Продукт ООД
Единен идентификационен код (ЕИК): BG203965435
Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Младежка“ №27
Данни за контакт: contact@truffles-bulgaria.com; 0894 44 78 60

Заявка за оттегляне на съгласие:
contact@truffles-bulgaria.com