„Агролес Продукт” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203965435,  със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Мир №5, вх. Г, ет. 2, ап. 50, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.truffles-bulgaria.com.

www.truffles-bulgaria.com е платформа за онлайн търговия на стоки и услуги, предоставяни от „Агролес Продукт” ООД.

Моля, запознайте се с политиката ни за поверителност по отношение на престоя ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него.Моля обърнете внимание, че ние си запазваме правото да актуализираме тази декларация за поверителност. Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет

Сайта www.truffles-bulgaria.com. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни. Нашият Интернет сайт може да включва връзки към други Интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп като например вашият ip адрес, предоставен от вашия Интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия Интернет сайт по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да използвате повечето от нашите уеб-страници без да ни предоставяте лични данни, различни от горепосочените. Едновременно с това ние Ви предоставяме и възможността да се регистрирате в нашия Сайт, което ще Ви улесни в използването на Сайта. Лични данни за Вас ще бъдат събрани ако доброволно и преднамерено изберете да се регистрирате в нашия Сайт, да ни изпратите коментар или запитване, да се абонирате за RSS по имейл или да направите поръчка за закупуване на стока от нашия Сайт.

Събиране на банкови и финасови данни.

Ние използване посредник „Обединена българска банка“ АД за обработка на нашите електронни разплащания. „Обединена българска банка“ АД обработва вашите финасови данни и след това извършва плащане към нас. Ние нямаме достъп и следователно неможем да предоставим на трети лица вашата финасова информция – тук се включват номера на кредитни или дебитни карти.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Ние използваме предоставените от Вас лични данни ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на Вашите поръчки, за отговор на Вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки през Нашия Сайт, Ние предаваме вашите лични данни на търговски партньори и куриери участващи в обработката на вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Във всички останали случаи, Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Cookies

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия Сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или отхвърлянови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно. Консултирайте се с документацията на вашия браузър и с Уикипедия за повече информация.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни съхраняваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас за да изтрием или корегираме Вашите лични данни.

Сигурност на данните

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

 

Процес на поръчка за покупка

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

  • Избира желаните от него продукти,  които добавя в своята кошница като натисне бутон „Поръчване” срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята „кошница“ ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).
  • В своята „Кошница“ Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Приключване на поръчката”);
  • За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Продължи”;
  • Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.
  • Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката ( имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.
  • Поръчката за покупка на стока през www.truffles-bulgaria.com се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчване“.
  • При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за www.truffles-bulgaria.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

Условия на плащане с карта

При избор на метод на плащане с карта:
• Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име)
• Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
• При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
„Агролес Продукт” ООД полагат всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
• Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
• В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISAи MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
• Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
• Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
• Заплащането на стоките и доставката се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както в брой при доставка, ако Клиентът е избрал съответната опция и тя е налична за съответното плащане.

Политика за осигуряване на защита на данните при плащане

• „Агролес Продукт” ООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
• Плащането се извършва на платежната страница на обслужващата ни банка и ние нямаме достъп до вашите картови данни, затова и не ги съхраняваме на нашия сървър
• Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
• В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

Уважаеми клиенти,

Молим Ви да имате предвид следните търговски условия за пазаруване в нашия електронен магазин:

Срокът за доставка е до 3 работни дни от датата на Вашата поръчка. Заявените артикули, подходящо опаковани, се доставят чрез куриер на посочения от Вас адрес.
При приемане на стоката клиентът подписва придружаващите документи. Приемането на стоката и подписването на документите може да се извърши и от трето лице. За такова се приема всяко лице, различно от клиента, което се намира на посочения адрес и приема доставката.

В случай, че в предвидения срок за изпълнение на поръчката клиентът не може да бъде намерен на посочения адрес и не са осигурени условия за осъществяване на доставката, Агролес Продукт ООД се освобождава от задължението да достави поръчаната стока.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената стока при наличие на дори само едно от следните условия:

Доставените артикули не съответстват на поръчаните
Сумата, която клиентът трябва да плати с наложен платеж, е различна от дължимата сума на поръчката
Клиентът желае замяна на поръчаните артикули
Клиентът желае да върне поръчаните артикули
Замяна на поръчана стока се изпълнява след писмено заявено по имейл желание за замяна не по-късно от 7 работни дни от датата на получаване на стоката.

Връщане на доставена стока, без да се дължи обезщетение или неустойка, се допуска след писмено заявено желание за връщане не по-късно от 7 работни дни от датата на получаване на стоката.

В случаите на замяна или връщане на доставена стока, артикулите следва да се върнат в добър търговски вид, с ненарушени оригинални опаковки и придружени от оригиналните документи – фактура или стокова разписка, касов бон.

Стоката, подлежаща на замяна или връщане, се изпраща от клиента на адрес: Агроле Продукт ООД, гр.Варна 9000, ул.Младежка 27

Когато клиентът желае замяна или връщане на стоката, транспортните разходи до посочения адрес са за негова сметка.

При несъответствие на поръчана и доставена стока транспортните разходи са за сметка на Агролес Продукт ООД

Възстановяване на платените суми: при банково плащане или с кредитна карта, възстановяването на сумата става в сметката, от която е наредено плащането, не по-късно от 10 работни дни след датата на връщане на стоката. При плащане с наложен платеж, сумата за върнатата стока се изпраща на посочения от клиента адрес на доставка.

Агролес Продукт ООД има право да не възстанови заплатената сума, ако е нарушено поне едно от посочените условия за връщане на стока.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Политика за Доставка

Поради изисквания за температурен режим на съхранение на някой от нашите продукти, всички Поръчки се изпращат чрез Еконт Експрес, Спиди или РАПИДО със срок на доставка 24/48 часа. Храните за който е необходим контролиран температурен режим ще бъде опаковани в специални хладилни кутии, поддържащи определена температура по време на транспортиране.

Как се изчислява доставката?

Цената за доставка се изчислява въз основа на действащата тарифа на съответната куриерска фирма на база тегло на пратката. Стойността на доставката се заплаща от клиента на куриерската фирма.

Заплащане на поръчката?

Вие ще можете да заплатите направената поръчка чрез услугата наложен платеж на куриера или по банков път.

Кога поръчката ми ще се достави?

www.truffles-bulgaria.com обработва всички поръчки за следващия ден, поръчка направена от Понеделник до Четвъртък, ще бъде доставена на следващия работен ден, без официални празници. Поръчка направена Петък, Събота и Неделя ще бъдете изпратена в понеделник.

Доставка за следващия ден е на разположение за поръчки, направени онлайн до 15 часа.

Как се доставя поръчката ?

След като получим Вашата поръчка, ние внимателно я опаковаме и подготвяме за доставка ако е нужно използваме специални транспортни кутии за да се гарантира необходимия температурен режим.

Информация за проследяване

Номера за проследяване на информацията и движението на Вашата поръчка ще бъде изпратен по електронната поща на имейл адреса, който сте дали в поръчката си. Можете да се обадите +359 894 447 860 или Email: contact@truffles-bulgaria.com между 9 ч. и 17:00, за да разберете за статуса на Вашата поръчка.

Телефон: +359 894 447 860(от понеделник до петък от 11:00 до 17:00)